Photo Gallery No.42

February 28, 2009 in Morioka, Iwate
Photos by Yosuke Ishizaka


<Women's Division>

HC NAGOYA vs HOKKOKU Bank

<HC NAGOYA>

 No.1 Sumie Kondo  No.4 Yukie Sato  No.5 Emi Takahashi  No.6 Mieko Suzuki

No.1
Sumie Kondo

No.4
Yukie Sato

No.5
Emi Takahashi

No.6
Mieko Suzuki

 No.7 Mina Sugaya  No.10 Manami Ueno  No.12 Chika Yashiro  No.15 Ami Fujishima  No.18 Mika Narukawa
No.7
Mina Sugaya
No.10
Manami Ueno
No.12
Chika Yashiro
No.15
Ami Fujishima
No.18
Mika Narukawa

<HOKKOKU Bank>

 No.1 Yuino Shimoji  No.4 Shiori Kamimachi  No.6 Mami Sakugawa  No.8 Kaori Onozawa  No.9 Kaoru Yokoshima
No.1
Yuino Shimoji
No.4
Shiori Kamimachi
No.6
Mami Sakugawa
No.8
Kaori Onozawa
No.9
Kaoru Yokoshima
 No.10 Ryoko Noji  No.11 Natsuki Takei  No.12 Hiromi Tashiro  No.14 Satoko Noji  No.16 Hikaru Osawa  No.18 Rika Wakamatsu
No.10
Ryoko Noji
No.11
Natsuki Takei
No.12
Hiromi Tashiro
No.14
Satoko Noji
No.16
Hikaru Osawa
No.18
Rika Wakamatsu

<Referee>

Referee Atsushi Yamaguchi Referee Toshihiko Kawamura
Atsushi Yamaguchi Toshihiko Kawamura

E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]