Photo Gallery No.10

November 21, 2004 in Komazawa, Tokyo
Photos by Eriko Goto


<Men's 2nd Division>

* Tokyo Handball Club vs OSAKA GAS

HC Tokyo No.7 Daidoh HC Tokyo No.11 Tanaka HC Tokyo No.12 Udagawa HC Tokyo No.23 Iijima
HC Tokyo
No.7 Takaya Daidoh
HC Tokyo
No.11 Masashi Tanaka
HC Tokyo
No.12 Tatsuya Udagawa
HC Tokyo
No.23 Keita Iijima

 

OSAKA GAS No.4 Miwa OSAKA GAS No.9 Yahata OSAKA GAS No.10 Mukai OSAKA GAS No.11 Unoshima
OSAKA GAS
No.4 Nobutoshi Miwa
OSAKA GAS
No.9 Yukinori Yahata
OSAKA GAS
No.10 Hideki Mukai
OSAKA GAS
No.11 Tomoya Unoshima

 

<Referee>

Referee Mr. Kuroki Referee Mr. Kuroki
Mr. Kuroki Mr. Kuroki

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]