Photo Gallery No.2

September 19, 2004 in Okayama, Okayama
Photos by Eriko Goto


<Men's 1st Division>

* Daido Steel vs OSAKI ELECTRIC

Daido No.2 Matsubayashi Daido No.11 Oota Daido No.20 Baek Daido No.21 Kim
Daido Steel
No.2
Katsuaki Matsubayashi
Daido Steel
No.11
Shuuichi Oota
Daido Steel
No.20
Baek Won-Chul
Daido Steel
No.21
Kim Sung-Heon

 

OSAKI No.7 Nagashima OSAKI No.8 Iwamoto OSAKI No.19 Iduma OSAKI No.21 Miyazaki
OSAKI ELECTRIC
No.7
Hideaki Nagashima
OSAKI ELECTRIC
No.8
Masanori Iwamoto
OSAKI ELECTRIC
No.19
Masakatu Iduma
OSAKI ELECTRIC
No.21
Daisuke Miyazaki

 

* Honda vs Toyota Auto Body

Honda No.2 Nakatani Honda No.15 Abe Honda No.17 Ogura Honda No.19 Haga
Honda
No.2
Tetsuya Nakatani
Honda
No.15
Nobuyuki Abe
Honda
No.17
Manabu Ogura
Honda
No.19
Taichi Haga

 

Toyota No.2 Tanaka Toyota No.5 Tuji Toyota No.7 Nomura Toyota No.17 Kagawa
Toyota Auto Body
No.2
Suguru Tanaka
Toyota Auto Body
No.5
Syouichi Tuji
Toyota Auto Body
No.7
Hiroaki Nomura
Toyota Auto Body
No.17
Masayuki Kagawa

 

<Referee>

Referee Mr. Uemura Referee Mr. Nakada Referee Mr. Ohnoshi Referee Mr. Fujii
Mr. Uemura Mr. Nakada Mr. Ohnoshi Mr. Fujii

 


E-mail  :   voice@jhl.handball.jp


Return to [Handball Home Page]